Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 25/10/2014

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa vào lúc 8g00 ngày 08/11/2014 chi tiết như sau:

tn dot 2 2013

1. Mượn lễ phục tốt nghiệp tại phòng ĐT SĐH: thông báo sau

2. Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 8g00
ngày 08/11/2014 tại Hội trường A5, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

3. Danh sách nhận bằng: thông báo sau

4.
Chương trình chi tiết tại buổi lễ Tốt Nghiệp: thông báo sau

 Xem tiếp