Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 17/04/2014

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa vào ngày 25/04/2014 chi tiết như sau:

tn dot 2 2013

1. Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL ITP ≥ 450; TOEFL iBT ≥45; IELTS ≥ 5.0; TOEIC ≥ 500; cử nhân ngoại ngữ) trước ngày 14/3/2014 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 3/2014).

2. Từ ngày 18/3/2014 - 24/3/2014 học viên bắt buộc phải cập nhật lý lịch khoa học tại mục "Cá nhân > Thông tin cá nhân", học viên phải sử dụng mẫu lý lịch khoa học được in từ hệ thống khi làm hồ sơ cấp bằng.

3. Nộp hồ sơ cấp bằng: 24/3/2014 - 28/3/2014.

4. Mượn lễ phục tốt nghiệp tại phòng ĐT SĐH từ ngày 23-24/04/2014

5. Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 7g00
ngày 25/04/2014
 Xem tiếp