Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 27/01/2015

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa vào lúc 8g00 ngày 08/11/2014 chi tiết như sau:

tn dot 2 2013

1. Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp & mượn lễ phục: từ ngày 06-07/11/2014 tại phòng ĐT SĐH 
    Kinh phí mượn lễ phục:
    - Tiền đặt cọc lễ phục: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
    - Tiền kỷ yếu TN + thu bổ sung Bảng điểm (mẫu mới) + dịch vụ: 150.000 đồng
   
Phòng ĐT SĐH sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)


2. Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 06-07/11/2014 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)
 Xem tiếp