Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/03/2021

Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với
tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng
.
Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ) (tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng).

 Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
 
+ Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

 Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

 <<Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS>>

 Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 27/11/2020 – 01/03/2021 tại địa chỉ sau: http://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 28/11/2020 – 01/03/2021 qua email do trường cung cấp.

Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và nộp phiếu trực tiếp tại Phòng đào tạo Sau Đại học (Phòng 115 - Tòa nhà B3) từ ngày 30/11/2020 – 03/03/2021.

Bước 4:
Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học: từ ngày 20-27/01/2021.
 Xem tiếp

 Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/03/2021

Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (lợi ít nhất 1 năm) so với
tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng
.
Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ) (tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng).

 Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
 
+ Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

 Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

 <<Bảng danh mục chương trình đào tạo liên thông ĐH-ThS>>

 Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 27/11/2020 – 01/03/2021 tại địa chỉ sau: http://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.

Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 28/11/2020 – 01/03/2021 qua email do trường cung cấp.

Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia) và nộp phiếu trực tiếp tại Phòng đào tạo Sau Đại học (Phòng 115 - Tòa nhà B3) từ ngày 30/11/2020 – 03/03/2021.

Bước 4:
Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học: từ ngày 20-27/01/2021.
 Xem tiếp

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012