Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/12/2020

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Vào ngày 28/11/2020, Trường sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2020 – đợt tháng 11. Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Khoa, nghiên cứu sinh, học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2020 – đợt tháng 11 (xem file đính kèm) kế hoạch tổ chức buổi lễ như sau:

1.         Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng) và mượn lễ phục trong các ngày: 23 → 25/11/2020 tại Phòng Đào tạo SĐH.

Lưu ý:

-          Phí đặt cọc lễ phục 600.000 đồng (sẽ nhận lại khi trả lễ phục).

-          Nghiên cứu sinh và học viên vui lòng đăng ký đúng hạn.

1.      Lịch trình buổi Lễ:

-        Buổi tổng dợt học viên cao học: 14g00, Thứ Sáu ngày 27/11/2020 tại Hội Trường A5

-        Buổi tổng dợt nghiên cứu sinh: 15g00, Thứ Sáu ngày 27/11/2020 tại Hội Trường A5

-        Lễ tốt nghiệp và trao bằng: 6g45, Thứ Bảy ngày 28/11/2020 tại Hội trường A5

 

Lưu ý:

+      Học viên phải liên hệ Văn phòng Khoa quản lý ngành để được hướng dẫn về thời gian, địa điểm tập trung, vị trí ngồi trong Hội trường, …. (trừ các nghiên cứu sinh, học viên tốt nghiệp xuất sắc tập trung tại Phòng Đào tạo SĐH).

+      Trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).

2.      Nhận bằng: NCS, học viên nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bản sao bảng điểm từ ngày 01/12 – 04/12/2020  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

3.      Thời hạn trả lễ phục và nhận bằng: trước 16g30, Thứ Sáu ngày 04/12/2020

Học viên tải file hình cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH sau Lễ tốt nghiệp khoảng 10 ngày.
 Xem tiếp

 Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/12/2020

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Vào ngày 28/11/2020, Trường sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2020 – đợt tháng 11. Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Khoa, nghiên cứu sinh, học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2020 – đợt tháng 11 (xem file đính kèm) kế hoạch tổ chức buổi lễ như sau:

1.         Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng) và mượn lễ phục trong các ngày: 23 → 25/11/2020 tại Phòng Đào tạo SĐH.

Lưu ý:

-          Phí đặt cọc lễ phục 600.000 đồng (sẽ nhận lại khi trả lễ phục).

-          Nghiên cứu sinh và học viên vui lòng đăng ký đúng hạn.

1.      Lịch trình buổi Lễ:

-        Buổi tổng dợt học viên cao học: 14g00, Thứ Sáu ngày 27/11/2020 tại Hội Trường A5

-        Buổi tổng dợt nghiên cứu sinh: 15g00, Thứ Sáu ngày 27/11/2020 tại Hội Trường A5

-        Lễ tốt nghiệp và trao bằng: 6g45, Thứ Bảy ngày 28/11/2020 tại Hội trường A5

 

Lưu ý:

+      Học viên phải liên hệ Văn phòng Khoa quản lý ngành để được hướng dẫn về thời gian, địa điểm tập trung, vị trí ngồi trong Hội trường, …. (trừ các nghiên cứu sinh, học viên tốt nghiệp xuất sắc tập trung tại Phòng Đào tạo SĐH).

+      Trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).

2.      Nhận bằng: NCS, học viên nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bản sao bảng điểm từ ngày 01/12 – 04/12/2020  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

3.      Thời hạn trả lễ phục và nhận bằng: trước 16g30, Thứ Sáu ngày 04/12/2020

Học viên tải file hình cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH sau Lễ tốt nghiệp khoảng 10 ngày.
 Xem tiếp

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012