Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/12/2015          

Chiêu sinh lớp Bổ túc kiến thức & lớp Chuyển đổi khóa 1 năm 2016

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

 Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý và các ngành kỹ thuật khác (Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật hàng không). (đính kèm hồ sơ chuyển đổi các ngành bên dưới).
  
   Thời gian nộp hồ sơ từ ngày: 04/01/2016 đến ngày 22/02/2016
   Khai giảng: 15/02/2016 – Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính)

 Lớp Bổ túc kiến thức 
   
Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi hoặc hệ không chính qui thì 
   phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi;
 
  Thời khóa biểu lớp BTKT
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp Bổ túc kiển thức
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2016 .

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/12/2015          

Chiêu sinh lớp Bổ túc kiến thức & lớp Chuyển đổi khóa 1 năm 2016

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

 Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 1 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý và các ngành kỹ thuật khác (Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật hàng không). (đính kèm hồ sơ chuyển đổi các ngành bên dưới).
  
   Thời gian nộp hồ sơ từ ngày: 04/01/2016 đến ngày 22/02/2016
   Khai giảng: 15/02/2016 – Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính)

 Lớp Bổ túc kiến thức 
   
Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi hoặc hệ không chính qui thì 
   phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi;
 
  Thời khóa biểu lớp BTKT
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp Bổ túc kiển thức
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2016 .

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012