Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 06/03/2018          

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức ngành QTKD khóa 3/2017 & khóa 1/2018 (cập nhật ngày 06/03/2018)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc cập nhật TKB lớp bổ túc kiến thức QTKD.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 06/03/2018          

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức ngành QTKD khóa 3/2017 & khóa 1/2018 (cập nhật ngày 06/03/2018)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc cập nhật TKB lớp bổ túc kiến thức QTKD.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012