Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/12/2017          

Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo thông tin về Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế" như sau:

Trường
Đại học Bách Khoa (ĐHBK) – ĐHQG-HCM bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1980. Qua 37 năm, Trường đã đào tạo thành công hơn 200 tiến sĩ với 30 ngành đóng góp một phần nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong năm 2017, trường đã tham gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp trường theo các tiêu chuẩn quốc tế HCERES và AUN-QA. Đây là tiền đề để nhà trường từng bước hội nhập với quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một trong những hoạt động đầu tiên của Trường là tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế" (Solutions to improve the quality of doctoral training approach to international level) vào ngày thứ Hai, 22/01/2018 (cả ngày).


Mục tiêu của Hội thảo nhằm tìm hiểu các động lực chính sách trong các ngành giáo dục đại học trong nước và quốc tế, chia sẻ các kinh nghiệm điển hình trong đào tạo tiến sĩ, tạo cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đưa ra các giải pháp, các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học trong nước và của Trường ĐHBK.

Thành phần tham dự Hội thảo: Các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ….), các quỹ phát triển khoa học công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có hợp tác với ĐHBK, các cơ sở giáo dục đại học trong nước, Đại học Quốc gia Tp. HCM và các Trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM, các giảng viên và nghiên cứu sinh

Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng kính mời quý vị tham gia viết tham luận với các chủ đề như sau:

    - Hoạt động đào tạo và đảm bảo chất lượng đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo tiến sĩ;

    - Các hoạt động nghiên cứu khoa học trong đào tạo tiến sĩ;

    - Đảm bảo tài chính trong đào tạo tiến sĩ;

    - Hợp tác quốc tế trong đào tạo trình độ tiến sĩ …

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Các bài tham luận, hình ảnh, thông tin, … của quý vị tham dự Hội thảo vui lòng gửi về Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 17/01/2018 cho Ban Thư ký hội thảo theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên quan tâm đến hội thảo, vui lòng đăng ký tại đây

Xin chân thành cám ơn và Trân trọng kính chào./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/12/2017          

Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo thông tin về Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế" như sau:

Trường
Đại học Bách Khoa (ĐHBK) – ĐHQG-HCM bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1980. Qua 37 năm, Trường đã đào tạo thành công hơn 200 tiến sĩ với 30 ngành đóng góp một phần nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong năm 2017, trường đã tham gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp trường theo các tiêu chuẩn quốc tế HCERES và AUN-QA. Đây là tiền đề để nhà trường từng bước hội nhập với quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một trong những hoạt động đầu tiên của Trường là tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế" (Solutions to improve the quality of doctoral training approach to international level) vào ngày thứ Hai, 22/01/2018 (cả ngày).


Mục tiêu của Hội thảo nhằm tìm hiểu các động lực chính sách trong các ngành giáo dục đại học trong nước và quốc tế, chia sẻ các kinh nghiệm điển hình trong đào tạo tiến sĩ, tạo cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đưa ra các giải pháp, các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học trong nước và của Trường ĐHBK.

Thành phần tham dự Hội thảo: Các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ….), các quỹ phát triển khoa học công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có hợp tác với ĐHBK, các cơ sở giáo dục đại học trong nước, Đại học Quốc gia Tp. HCM và các Trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM, các giảng viên và nghiên cứu sinh

Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng kính mời quý vị tham gia viết tham luận với các chủ đề như sau:

    - Hoạt động đào tạo và đảm bảo chất lượng đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo tiến sĩ;

    - Các hoạt động nghiên cứu khoa học trong đào tạo tiến sĩ;

    - Đảm bảo tài chính trong đào tạo tiến sĩ;

    - Hợp tác quốc tế trong đào tạo trình độ tiến sĩ …

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Các bài tham luận, hình ảnh, thông tin, … của quý vị tham dự Hội thảo vui lòng gửi về Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 17/01/2018 cho Ban Thư ký hội thảo theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên quan tâm đến hội thảo, vui lòng đăng ký tại đây

Xin chân thành cám ơn và Trân trọng kính chào./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012