Thông báo

Xem tất cả

Ngày 11/01/2019          

Thông báo thay đổi phòng học

Phòng Ðào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học vào ngày 13/1/2019 như sau:

- Môn Thiết kế hệ thống nhúng nâng cao do thầy Trương Quang Vinh phụ trách phòng học mới 302B4

- Môn Cơ sở vận hành nhà máy lọc hóa dầu do thầy Nguyễn Thành Duy Quang phụ trách phòng học mới 406B4

- Môn Mô phỏng và tối ưu hóa các quá trình lọc hóa dầu do thầy Nguyễn Tuấn Anh phụ trách phòng học mới 406B4

Mong Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 11/01/2019          

Thông báo thay đổi phòng học

Phòng Ðào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học vào ngày 13/1/2019 như sau:

- Môn Thiết kế hệ thống nhúng nâng cao do thầy Trương Quang Vinh phụ trách phòng học mới 302B4

- Môn Cơ sở vận hành nhà máy lọc hóa dầu do thầy Nguyễn Thành Duy Quang phụ trách phòng học mới 406B4

- Môn Mô phỏng và tối ưu hóa các quá trình lọc hóa dầu do thầy Nguyễn Tuấn Anh phụ trách phòng học mới 406B4

Mong Anh/Chị học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012