Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/08/2019          

Học bổng Pony Chung 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên thông báo về việc dự tuyển học bổng Pony Chung năm 2019 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 11h ngày 05/9/2019 tại Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.

Số lượng: 02 suất cho HV cao học của Trường.

Giá trị: 600 USD/ suất

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/08/2019          

Học bổng Pony Chung 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên thông báo về việc dự tuyển học bổng Pony Chung năm 2019 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 11h ngày 05/9/2019 tại Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.

Số lượng: 02 suất cho HV cao học của Trường.

Giá trị: 600 USD/ suất

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012