Thông báo

Xem tất cả

Ngày 22/08/2019          

Học bổng Toshiba 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên thông báo về chương trình học bổng Toshiba năm 2019 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h ngày 29/8/2019 tại Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 22/08/2019          

Học bổng Toshiba 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên thông báo về chương trình học bổng Toshiba năm 2019 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h ngày 29/8/2019 tại Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012