Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/10/2019          

Kết quả học bổng Toshiba 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên, NCS kết quả học bổng Toshiba 2019.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/10/2019          

Kết quả học bổng Toshiba 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên, NCS kết quả học bổng Toshiba 2019.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012