Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/02/2020          

Học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học máy tính

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa đang tuyển Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính theo chương trình học bổng của Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Thông tin cụ thể như sau:

Thông tin về học bổng:
 • Được sự hướng dẫn đồng thời của giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa và của Trường UTS, làm việc tại Trung tâm hợp tác nghiên cứu và đổi mới HCMUT-UTS đặt tại Trường Đại học Bách Khoa.
 • Nhận được học bổng toàn phần trong suốt thời gian học, xấp xĩ 800 đô la Úc/tháng.
 • Cơ hội được học bổng thực tập 12 tháng tại Trường UTS ở Sydney, xấp xỉ  27,000 đô la Úc/năm.
 • Có cơ hội nhận được bằng tiến sĩ của Trường UTS (nếu thỏa mãn các điều kiện tốt nghiệp của Trường UTS).
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
Các nội dung nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính nói chung, đặc biệt là các lĩnh vực sau:
 • Internet of Things
 • Cyber Security
 • Thành phố thông minh (Smart city),  Nông nghiệp thông minh (Smart agriculture), v.v..
 • Dữ liệu lớn (Big Data)
 • Công nghiệp 4.0
 • Trí tuệ nhân tạo

Điều kiện nhận học bổng:
 • Trúng tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa. (thông tin chi tiết xem tại: http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/tien-si).
 • Có khả năng chuyên môn tốt (được kiểm tra, phỏng vấn khi xét cấp học bổng).
 •  Khả năng tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 
Cách thức đăng ký chương trình:
 • Ứng viên có quan tâm liên hệ với đơn vị quản lý chương trình để được giới thiệu giảng viên hướng dẫn.
 • Ứng viên làm việc với giảng viên hướng dẫn để chuẩn bị đề cương nghiên cứu.
 • Đăng ký vào chương tình nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa.
 • Sau khi được chấp nhận vào chương trình nghiên cứu sinh, đăng ký vào chương trình học bổng UTS.
 
Thời gian:
Chương trình tiếp nhận ứng viên và tổ chức xét duyệt liên tục trong năm theo quy trình tuyển sinh tiến sĩ của Trường Đại học Bách Khoa.

Liên hệ:
Cán bộ phụ trách chương trình:
 • Trường Đại học Bách Khoa: PGS.TS. Phạm Trần Vũ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trường UTS: TS. Diep Nguyen,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng liên hệ trước với bộ phận phụ trách chương trình để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/02/2020          

Học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học máy tính

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa đang tuyển Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính theo chương trình học bổng của Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Thông tin cụ thể như sau:

Thông tin về học bổng:
 • Được sự hướng dẫn đồng thời của giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa và của Trường UTS, làm việc tại Trung tâm hợp tác nghiên cứu và đổi mới HCMUT-UTS đặt tại Trường Đại học Bách Khoa.
 • Nhận được học bổng toàn phần trong suốt thời gian học, xấp xĩ 800 đô la Úc/tháng.
 • Cơ hội được học bổng thực tập 12 tháng tại Trường UTS ở Sydney, xấp xỉ  27,000 đô la Úc/năm.
 • Có cơ hội nhận được bằng tiến sĩ của Trường UTS (nếu thỏa mãn các điều kiện tốt nghiệp của Trường UTS).
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
Các nội dung nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính nói chung, đặc biệt là các lĩnh vực sau:
 • Internet of Things
 • Cyber Security
 • Thành phố thông minh (Smart city),  Nông nghiệp thông minh (Smart agriculture), v.v..
 • Dữ liệu lớn (Big Data)
 • Công nghiệp 4.0
 • Trí tuệ nhân tạo

Điều kiện nhận học bổng:
 • Trúng tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa. (thông tin chi tiết xem tại: http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/tien-si).
 • Có khả năng chuyên môn tốt (được kiểm tra, phỏng vấn khi xét cấp học bổng).
 •  Khả năng tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 
Cách thức đăng ký chương trình:
 • Ứng viên có quan tâm liên hệ với đơn vị quản lý chương trình để được giới thiệu giảng viên hướng dẫn.
 • Ứng viên làm việc với giảng viên hướng dẫn để chuẩn bị đề cương nghiên cứu.
 • Đăng ký vào chương tình nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa.
 • Sau khi được chấp nhận vào chương trình nghiên cứu sinh, đăng ký vào chương trình học bổng UTS.
 
Thời gian:
Chương trình tiếp nhận ứng viên và tổ chức xét duyệt liên tục trong năm theo quy trình tuyển sinh tiến sĩ của Trường Đại học Bách Khoa.

Liên hệ:
Cán bộ phụ trách chương trình:
 • Trường Đại học Bách Khoa: PGS.TS. Phạm Trần Vũ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trường UTS: TS. Diep Nguyen,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng liên hệ trước với bộ phận phụ trách chương trình để được hướng dẫn chi tiết.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012