Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/06/2020          

Thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2020 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2020 đợt 1 như sau:

Ngày khai giảng: 22/06/2020.

Anh/Chị học viên vui lòng theo thời khóa biểu chính thức vào ngày 18/06/2020.


Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/06/2020          

Thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2020 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2020 đợt 1 như sau:

Ngày khai giảng: 22/06/2020.

Anh/Chị học viên vui lòng theo thời khóa biểu chính thức vào ngày 18/06/2020.


Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012