Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/08/2020          

Thông báo về việc cho phép Nghiên cứu sinh, học viên Cao học được phép vắng thi kết thúc môn học; gia hạn thời gian bảo vệ đề cương, luận văn trong HK2/2019-2020 do dịch COVID-19

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Nghiên cứu sinh, học viên Cao học về việc được phép vắng thi kết thúc môn học; gia hạn bảo vệ đề cương, luận văn trong HK2/2019-2020 do dịch COVID-19.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/08/2020          

Thông báo về việc cho phép Nghiên cứu sinh, học viên Cao học được phép vắng thi kết thúc môn học; gia hạn thời gian bảo vệ đề cương, luận văn trong HK2/2019-2020 do dịch COVID-19

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Nghiên cứu sinh, học viên Cao học về việc được phép vắng thi kết thúc môn học; gia hạn bảo vệ đề cương, luận văn trong HK2/2019-2020 do dịch COVID-19.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012