Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/09/2021          

Thông báo khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2021 đợt 1 ngành Khoa học máy tính, ngành Quản lý xây dựng

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2021 đợt 1 của các ngành: Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng như sau:

Ngày khai giảng: 27/09/2021.

Hình thức học: Học trực tuyến.

Thời khóa biểu chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/09/2021          

Thông báo khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2021 đợt 1 ngành Khoa học máy tính, ngành Quản lý xây dựng

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức năm 2021 đợt 1 của các ngành: Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng như sau:

Ngày khai giảng: 27/09/2021.

Hình thức học: Học trực tuyến.

Thời khóa biểu chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012