Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 06/03/2018          

Thay đổi phòng học mới của lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc và Anh Văn (bắt đầu từ ngày 06/03/2018)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên ôn tập về việc điều chỉnh lại phòng học ôn tập môn Toán Rời RạcAnh văn phục vụ Tuyển sinh đợt 1 năm 2018 từ ngày 06/03/2018.

Xem thời khóa biểu ôn tập mới điều chỉnh tại đây >>>

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 06/03/2018          

Thay đổi phòng học mới của lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc và Anh Văn (bắt đầu từ ngày 06/03/2018)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên ôn tập về việc điều chỉnh lại phòng học ôn tập môn Toán Rời RạcAnh văn phục vụ Tuyển sinh đợt 1 năm 2018 từ ngày 06/03/2018.

Xem thời khóa biểu ôn tập mới điều chỉnh tại đây >>>

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012