Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/08/2019          

Dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn phục vụ tuyển sinh 2019 đợt 2

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 10/2019 với lịch khai giảng mới như sau:
  • Môn Toán 1, Toán Quản Lý học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là   28/08/2019.
  • Môn Toán Rời Rạc học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là 26/08/2019
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng chính thức sẽ là 27/08/2019.
Lưu ý:
 
     -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 26/08/2019 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý, Toán Rời Rạc và Anh văn.
 

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/08/2019          

Dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn phục vụ tuyển sinh 2019 đợt 2

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán và Anh văn phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 10/2019 với lịch khai giảng mới như sau:
  • Môn Toán 1, Toán Quản Lý học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là   28/08/2019.
  • Môn Toán Rời Rạc học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là 26/08/2019
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng chính thức sẽ là 27/08/2019.
Lưu ý:
 
     -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 26/08/2019 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý, Toán Rời Rạc và Anh văn.
 

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012