Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 11/06/2020          

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả xét tuyển NCS năm 2020 đợt 1 như sau:

Tra cứu kết quả xét tuyển tại
địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh

Nhận "Giấy báo trúng tuyển": từ 08 giờ ngày 24/6/2020  trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

     Lưu ý: Khi nhận giấy báo trúng tuyển, các thí sinh
vui lòng mang theo CMND hoặc giấy báo dự thi.

Nhập học:
ngày 16/7/2020 (thứ năm)
  - Buổi sáng: từ 8h00 - 11h00

Đóng học phí :
Nghiên cứu sinh theo dõi thông báo tại địa chỉ: http://pgs.hcmut.edu.vn/


Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 11/06/2020          

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả xét tuyển NCS năm 2020 đợt 1 như sau:

Tra cứu kết quả xét tuyển tại
địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh

Nhận "Giấy báo trúng tuyển": từ 08 giờ ngày 24/6/2020  trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

     Lưu ý: Khi nhận giấy báo trúng tuyển, các thí sinh
vui lòng mang theo CMND hoặc giấy báo dự thi.

Nhập học:
ngày 16/7/2020 (thứ năm)
  - Buổi sáng: từ 8h00 - 11h00

Đóng học phí :
Nghiên cứu sinh theo dõi thông báo tại địa chỉ: http://pgs.hcmut.edu.vn/


Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012