Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/10/2019          

Nghỉ học môn Đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp - Lớp 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp (Lớp 2) do Thầy Trương Minh Chương phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 22/10/2019 (thứ Ba), P.505B4.

Lý do: Giáo viên bận công tác.

Tuần sau học lại bình thường và lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/10/2019          

Nghỉ học môn Đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp - Lớp 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp (Lớp 2) do Thầy Trương Minh Chương phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 22/10/2019 (thứ Ba), P.505B4.

Lý do: Giáo viên bận công tác.

Tuần sau học lại bình thường và lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mong các Anh/Chị học viên thông cảm!

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012