Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/04/2017          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2016-2017 dành cho học viên chính quy

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK2/2016-2017 thông qua hệ thống BKPay như sau:

   * Đối với học phí các môn học thuộc khối kiến thức Bắt buộc, Tự chọn, Luận văn học phí Nghiên cứu sinh :

 • Thời gian: từ ngày 07/04/2017 đến 21/04/2017;
 • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
 • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
   * Đối với học phí các môn học thuộc khối Kiến thức bổ sung của Thạc sĩ (đã đóng học phí từ ngày 01/04/2017) :

 • Thời gian: từ ngày 24/04/2017 đến 08/05/2017;
 • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
 • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Học viên không bắt buộc phải nhận biên lai học phí nếu không có nhu cầu;
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/04/2017          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2016-2017 dành cho học viên chính quy

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK2/2016-2017 thông qua hệ thống BKPay như sau:

   * Đối với học phí các môn học thuộc khối kiến thức Bắt buộc, Tự chọn, Luận văn học phí Nghiên cứu sinh :

 • Thời gian: từ ngày 07/04/2017 đến 21/04/2017;
 • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
 • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
   * Đối với học phí các môn học thuộc khối Kiến thức bổ sung của Thạc sĩ (đã đóng học phí từ ngày 01/04/2017) :

 • Thời gian: từ ngày 24/04/2017 đến 08/05/2017;
 • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
 • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Học viên không bắt buộc phải nhận biên lai học phí nếu không có nhu cầu;
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012