Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/01/2020          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2019 - 2020 đã đóng trong năm 2019

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận Hóa đơn điện tử của các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK1/2019 - 2020 (trừ các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung, Gia hạn Luận Văn, học viên Bồi Dưỡng, dự bị Tiến Sĩ) trong năm 2019 như sau:

  • Học viên truy cập website phòng Kế Hoạch Tài Chính theo link sau >>>>>
  • Trên menu chính chọn mục "Tra cứu hóa đơn

 

Lưu ý:

       - Liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính khi cần hỗ trợ về việc lấy hóa đơn điện tử. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252
               
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/01/2020          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2019 - 2020 đã đóng trong năm 2019

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận Hóa đơn điện tử của các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK1/2019 - 2020 (trừ các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung, Gia hạn Luận Văn, học viên Bồi Dưỡng, dự bị Tiến Sĩ) trong năm 2019 như sau:

  • Học viên truy cập website phòng Kế Hoạch Tài Chính theo link sau >>>>>
  • Trên menu chính chọn mục "Tra cứu hóa đơn

 

Lưu ý:

       - Liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính khi cần hỗ trợ về việc lấy hóa đơn điện tử. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252
               
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012