Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/01/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Phạm Văn Hùng

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Phạm Văn Hùng
 
Tên đề tài: "Nghiên cứu ổn định & biến dạng của nền đất yếu dưới nền đường ô tô ngập lũ ở đồng bằng sông Cửu Long"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây >>>
 
Chuyên ngành: Cơ học đất, cơ học nền móng & công trình ngầm
 
Mã số: 2.15.03
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  13 giờ 30, ngày 21/01/2013 (Thứ hai)
 
Địa điểm: Hội trường A4, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.
 
Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/01/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Phạm Văn Hùng

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Phạm Văn Hùng
 
Tên đề tài: "Nghiên cứu ổn định & biến dạng của nền đất yếu dưới nền đường ô tô ngập lũ ở đồng bằng sông Cửu Long"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây >>>
 
Chuyên ngành: Cơ học đất, cơ học nền móng & công trình ngầm
 
Mã số: 2.15.03
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  13 giờ 30, ngày 21/01/2013 (Thứ hai)
 
Địa điểm: Hội trường A4, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.
 
Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012