Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 27/11/2019          

Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa cho NCS Đào Viết Cảnh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đào Viết Cảnh với đề tài "Cấu trúc địa chất bể trầm tích Mesozoi muộn Phú Quốc khu vực Tây Nam Việt Nam".

• Thời gian: 14h00, ngày 10/12/2019 (thứ ba)
• Địa điểm:  Phòng 204B8 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TPHCM

Kính mời Quý Thầy cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 27/11/2019          

Họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa cho NCS Đào Viết Cảnh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đào Viết Cảnh với đề tài "Cấu trúc địa chất bể trầm tích Mesozoi muộn Phú Quốc khu vực Tây Nam Việt Nam".

• Thời gian: 14h00, ngày 10/12/2019 (thứ ba)
• Địa điểm:  Phòng 204B8 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TPHCM

Kính mời Quý Thầy cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012