Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/09/2020          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Tuấn Việt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Tuấn Việt với đề tài "Đánh giá sự hiện diện một số kim loại nặng trong nghêu trắng Mertrix lyrate và môi trường sống của chúng".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/09/2020 (thứ năm)
• Địa điểm: 301B8 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TPHCM

Kính mời: Quý Thầy/ Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 11/09/2020          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Tuấn Việt

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Tuấn Việt với đề tài "Đánh giá sự hiện diện một số kim loại nặng trong nghêu trắng Mertrix lyrate và môi trường sống của chúng".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/09/2020 (thứ năm)
• Địa điểm: 301B8 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TPHCM

Kính mời: Quý Thầy/ Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012