Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/06/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trang Hồng Sơn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trang Hồng Sơn với đề tài "Một số phương pháp tiếp cận cho bài toán lập lịch cá nhân".

• Thời gian: 08h30, ngày 09/07/2021 (thứ 6)

• Hình Thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: meet.google.com/zbe-wwgb-gwi

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/06/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trang Hồng Sơn

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trang Hồng Sơn với đề tài "Một số phương pháp tiếp cận cho bài toán lập lịch cá nhân".

• Thời gian: 08h30, ngày 09/07/2021 (thứ 6)

• Hình Thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: meet.google.com/zbe-wwgb-gwi

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012