Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 29/06/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Vũ Thị Vân Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS  Vũ Thị Vân Anh với đề tài "Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Ba theo cách tiếp cận kết hợp giữa dự tính khí hậu và ngưỡng hoạt động của hệ thống".

• Thời gian: 14h00, ngày 08/07/2021 (thứ 5)

• Hình Thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/kqz-hvqa-hfb 

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
Tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước thô cung cấp và dự báo nhu cầu dùng nước trong tương lai trung hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 29/06/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Vũ Thị Vân Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS  Vũ Thị Vân Anh với đề tài "Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Ba theo cách tiếp cận kết hợp giữa dự tính khí hậu và ngưỡng hoạt động của hệ thống".

• Thời gian: 14h00, ngày 08/07/2021 (thứ 5)

• Hình Thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/kqz-hvqa-hfb 

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.
Tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước thô cung cấp và dự báo nhu cầu dùng nước trong tương lai trung hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012