Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 27/09/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lương Thị Quỳnh Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lương Thị Quỳnh Anh với đề tài "Nghiên cứu nano Ferit Zn0.8Ni0.2Fe2O4 siêu thuận từ ứng dụng trong vật liệu hấp thụ vi sóng trên dải tần số X".

• Thời gian: 08h00, ngày 12/10/2021 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/aan-okve-xnk

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 27/09/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lương Thị Quỳnh Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lương Thị Quỳnh Anh với đề tài "Nghiên cứu nano Ferit Zn0.8Ni0.2Fe2O4 siêu thuận từ ứng dụng trong vật liệu hấp thụ vi sóng trên dải tần số X".

• Thời gian: 08h00, ngày 12/10/2021 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/aan-okve-xnk

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012