Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/04/2013          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2012-2013 dành cho NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận biên lai học phí HK2/2012-2013 dành cho NCS như sau:
 
- Thời gian nhận: 15/04/2013 - 26/04/2013, Sáng từ 7g30 đến 11g, chiều từ 13g30 đến 16g
- Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chánh, nhà A4
 
Lưu ý: Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chánh sẽ không cấp biên lai học phí
 

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/04/2013          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2012-2013 dành cho NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v nhận biên lai học phí HK2/2012-2013 dành cho NCS như sau:
 
- Thời gian nhận: 15/04/2013 - 26/04/2013, Sáng từ 7g30 đến 11g, chiều từ 13g30 đến 16g
- Địa điểm nhận: Phòng Kế hoạch tài chánh, nhà A4
 
Lưu ý: Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chánh sẽ không cấp biên lai học phí
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012