Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/02/2020          

Thông báo lịch thu học phí dự kiến của HK2/2019 - 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí dự kiến của HK2/2019-2020 như sau: 

  • Thời gian dự kiến bắt đầu đóng học phí từ ngày 17/03/2020.  
  • Học phí sẽ được tính vào ngày 10/03/2020 khi đó các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình. Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>


Lưu ý:

       - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

      - Để xem qui định học phí mới năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK1/2019 - 2020 nhấp vào đây >>>>

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/02/2020          

Thông báo lịch thu học phí dự kiến của HK2/2019 - 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí dự kiến của HK2/2019-2020 như sau: 

  • Thời gian dự kiến bắt đầu đóng học phí từ ngày 17/03/2020.  
  • Học phí sẽ được tính vào ngày 10/03/2020 khi đó các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình. Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>


Lưu ý:

       - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

      - Để xem qui định học phí mới năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK1/2019 - 2020 nhấp vào đây >>>>

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012