Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/06/2020          

Lịch thu học phí của HK2/2019 - 2020 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK2/2019-2020 lần 1, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 10/06/2020 đến 24/06/2020. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2016, 2017, 2018,2019 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5144, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

       
 - Học viên đã đóng học phí HK2/2019-2020 thông qua BKPay nếu có nhu cầu lấy hóa đơn điện tử (trừ học phí môn học thuộc khối Kiến thức bổ sung, Bồi dưỡng, Gia hạn luận văn và dự bị Tiến sĩ) thì lên trang website phòng Kế Hoạch Tài Chính (www.khtc.hcmut.edu.vn) và chọn mục Tra cứu hóa đơn. Vui lòng liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính nếu cần hỗ trợ. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252. Học viên đóng học phí trong tháng 06/2020 thì sang khoảng giữa tháng 07/2020 là có thể lấy Hóa đơn điện tử.

        -  
Học phí môn học thuộc khối Kiến thức bổ sung, Bồi dưỡng, Gia hạn luận văn và dự bị Tiến sĩ thì lấy biên lai học phí từ ngày 11/06/2020 đến 26/06/2020 trong giờ hành chính tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - phòng 109 nhà A4 gặp anh Bách (sau thời hạn trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa).

   
   - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
    
   - Học viên không nên đi đóng học phí vào ngày cuối cùng của tháng vì ngày đó hệ thống BKPay sẽ bảo trì nên sẽ không đóng được.

      - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

      - Để xem qui định học phí mới năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020 nhấp vào đây >>>>

       - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân và tài khoản bị khóa sẽ được mở lại. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.
     
      - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/06/2020          

Lịch thu học phí của HK2/2019 - 2020 đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK2/2019-2020 lần 1, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 10/06/2020 đến 24/06/2020. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2016, 2017, 2018,2019 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5144, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

       
 - Học viên đã đóng học phí HK2/2019-2020 thông qua BKPay nếu có nhu cầu lấy hóa đơn điện tử (trừ học phí môn học thuộc khối Kiến thức bổ sung, Bồi dưỡng, Gia hạn luận văn và dự bị Tiến sĩ) thì lên trang website phòng Kế Hoạch Tài Chính (www.khtc.hcmut.edu.vn) và chọn mục Tra cứu hóa đơn. Vui lòng liên hệ anh Bách phòng Kế Hoạch Tài Chính nếu cần hỗ trợ. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252. Học viên đóng học phí trong tháng 06/2020 thì sang khoảng giữa tháng 07/2020 là có thể lấy Hóa đơn điện tử.

        -  
Học phí môn học thuộc khối Kiến thức bổ sung, Bồi dưỡng, Gia hạn luận văn và dự bị Tiến sĩ thì lấy biên lai học phí từ ngày 11/06/2020 đến 26/06/2020 trong giờ hành chính tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - phòng 109 nhà A4 gặp anh Bách (sau thời hạn trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa).

   
   - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
    
   - Học viên không nên đi đóng học phí vào ngày cuối cùng của tháng vì ngày đó hệ thống BKPay sẽ bảo trì nên sẽ không đóng được.

      - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

      - Để xem qui định học phí mới năm học 2019 - 2020 áp dụng từ HK2/2019 - 2020 nhấp vào đây >>>>

       - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân và tài khoản bị khóa sẽ được mở lại. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.
     
      - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012